Gastric bypass (GBP)

Gastric Bypass är en populär och evidensbaserad operationsmetod mot fetma och övervikt. Vid Gastric Bypass kopplas en del av magsäcken bort samtidigt som en del av tunntarmen också tas bort från näringsupptaget. Kombinationen av minskat näringsupptag i tarmen och minskat näringsintag i magsäcken ger en varaktig och rejäl viktnedgång. Vid en Gastric Bypass går man ner cirka 80 procent av övervikten (beroende på ursprungsvikt). Metoden är en av de absolut mest effektiva behandlingarna mot övervikt och fetma. Den är också mycket väl beprövad, säker och förlänger livet med i genomsnitt sex år.

Hur går en Gastric Bypass till?

Vid en Gastric Bypass kopplar kirurgen förbi magsäcken (därav namnet ”bypass”)  och skapar en liten magsäcksficka som är 10-30 ml, i anslutning till matstrupen. Därefter kopplas tunntarm till fickan. Grovtarmen kopplas på tunntarmen, men längre ned än vanligt. Magsäcken finns alltså kvar i sin helhet, men är urkopplad ur systemet. Resultatet blir att du med din magsäck känner en minskad hunger och ökad mättnadskänsla när du äter. Hjärnan får en tidigare mättnadssignal och det blir betydligt enklare att äta mindre och hålla vikten, än innan operation.

Såhär går det till!

Vem kan göra en Gastric Bypass?

För att kvalificera dig för en Gastric Bypass så finns det vissa kriterier som du bör uppfylla:

 • Du ska vara över 18 år (myndig)
 • Vara fri från alkohol- eller narkotikamissbruk
 • Ditt BMI ska ligga över 30
 • Du måste vara motiverad till att gå ner i vikt och jobba aktivt med kost/motion efter operationen. Som stöd erbjuder vi dig dietistsupport och en personlig patientrådgivare

Efter din Gastric Bypass

Efter operation får du stanna på avdelningen på ett dygn. Du får vätskedropp första dygnet, men redan dagen efter får du börja med flytande föda. För att minimera risken för komplikationer så är det viktigt att du kommer ur sängen så snart som möjligt. Allmäntillståndet varierar efter en Gastric Bypass, en del känner sig ganska pigga medan andra kan uppleva en kraftig trötthet och illamående. Vi tar hand om dig och hjälper dig givetvis med medicin mot illamående om du skulle behöva.

Innan du åker hem får du information från våra läkare och sjuksköterskor om egenvård, kost, medicinering och uppföljning. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss efter din operation om du undrar över något.

Vill du komma i kontakt med vår patientrådgivare?

Boka ett kostnadsfri konsultationssamtal med en av våra duktiga och mycket kunniga medarbetare: Boka samtal!

Jag gick ner 32 kg på 6 månader och fortsatte sedan ner ytterligare 7 kg. Jag trodde aldrig att jag skulle nå den vikt jag nu ligger på, nu orkar jag leka med mina bar och köpa de kläder jag tidigare inte ens kunde fundera på att köpa – jag är tillbaka där jag var innan jag fick barn. Det enda jag ångrar är att jag inte gjorde detta tidigare!

Hur mycket går jag ner i vikt efter en Gastric Bypass?

I genomsnitt går våra patienter ner cirka 80 % av övervikten. De flesta uppnår ett normalt BMI efter operation. För att viktnedgången ska bli varaktig måste du själv göra en livsstilsförändring genom att lägga om dina matvanor och jobba med bland annat förändra din kost och motionera mer. Självfallet stöttar vi dig på vägen med vårt trygga uppföljningsprogram. Du är aldrig ensam.

Eventuella risker vid Gastric Bypass

Liksom all kirurgi kan Gastric Bypass vara förenat med vissa risker och komplikationer. De mest kända är:

 • Läckage mellan tunntarm och magsäck. Cirka 0-2 procent av patienterna drabbas av detta
 • Tarmvred på grund av sammandragningar i området kring tunntarm och mage
 • Blodpropp – Det finns en mycket liten risk omedelbart efter operationen
 • Dumpningssyndrom – Illamående, matthet och diarré då magsäcken efter kirurgisk ingrepp kan släppa för mycket innehåll för snabbt till tunntarmen.

Det är viktigt att komma ihåg att inte alla patienter drabbas av komplikationer efter Gastric Bypass. Måendet är väldigt individuellt, vissa patienter mår bra medan andra känner sig sämre. De flesta återhämtar sig relativt snabbt efter sin operation.

Funderar du på om Gastric Bypass är rätt metod för dig? Välkommen att ta kontakt! 

Erbjuder ni avbetalning? 

Det gör vi definitivt. Med avbetalning kan du få en månadskostnad på c:a 980 kr/månad. Utforska vad det finns för alternativ tillsammans med vår partner Medical Finance, beroende på hur du väljer att lägga upp det kan de även erbjuda räntefri delbetalning. 

För mer information om vad de har att erbjuda, kontakta dem här: Medical Finance

Vanliga frågor – FAQ

Det är rekommenderat att du inte blir gravid under det första året efter operationen eftersom det kan vara hämmande för fostrets tillväxt att kroppen är i en viktnedgångsfas. Om det ändå skulle hända bör specialistmödravården kontaktas.

Som överviktsopererad påverkas du lättare av alkohol och effekten sitter i längre. Det gäller framförallt vid en gastric bypass eftersom alkoholen kommer direkt ner i tarmen och snabbt tas upp i blodet.

Man kan känna sig berusad även av mycket små mängder alkohol – ta det därför väldigt försiktigt om du väljer att dricka. Alkohol innehåller också mycket kalorier varför stor konsumtion kan leda till mindre viktnedgång.

I kostnaden ingår fördjupa medicinsk utredning inför operation (5.000 kronor), operation och de vårddygn som behövs i anslutning till operationstillfället samt 2 års uppföljning.

Fördjupad medicinsk utredning:

 • Samtal med sjuksköterska
 • Information från dietist
 • Samtal med kirurg
  • Blodprover
  • EKG
  • Blodtrycksmätning
  • Invägning

Resekostnader och eventuella kostnader för hotell i samband med operationen ingår inte.

 • Kostnaden för såväl en gastric bypass som en gastric sleeve är: 74.900 kr + 5.000 kronor för utredning = 79.900 kronor.
 • Exempel på delbetalning blir kostnaden: 872 kr/månad*
 • För patienter från andra länder så varierar priset dels beroende på vilket land patienten kommer ifrån och vilket bmi och andra hälsorelaterade omständigheter. Priset för dessa patienter varierar mellan €12.000-€20.000. För närmare prisuppgifter vänligen kontakta oss på info@cfvm.se.

(*Räkneexemplet utgår från en årsränta om 6.95 %)

Du kan lägga upp din betalning på avbetalning. Detta gör du via vår samarbetspartner Medical Finance.

 • Exempel på delbetalning blir kostnaden: 872 kr/månad*

(*Räkneexemplet utgår från en årsränta om 6.95 %)

Du får en faktura och betalning sker till bankgironummer: Bg 278-7372 eller via Swish: 123 050 4795 senast 14 dagar före inläggning av ballong. Ange namn och/eller fakturanummer. 

Om du inte önskar betala hela summan på en gång samarbetar vi med Medical Finance som gör det möjligt att delbetala räntefritt. Vill du läsa mer om deras upplägg eller fylla i ansökan kan du göra det här: Medical Finance

Ungefär en tredjedel av alla som genomgår de här ingreppen opererar bort överskottshud. Det rör framförallt magen och sker om överskottshuden orsakar hygieniska problem, rörelseproblem, skav, eksem eller sår.

Detta är aktuellt tidigast två år efter att gjort din operation.

Övervikt liksom stigande ålder, rökning och annan sjuklighet är riskfaktorer för komplikationer efter kirurgi. Generellt uppstår någon komplikation i 4-5% av fallen och allvarliga komplikationer, som i vissa fall kräver omoperation, i ca 2-3% av fallen.

Den största oron, som finns vid alla operationer, är att patienten inte ska överleva. I Sverige är risken 0,25 procent, vilket jämfört med omvärlden anses vara en mycket bra siffra.

Låg komplikationsfrekvens innebär hög patientsäkerhet. Att komma till ett läkarteam med dokumenterad erfarenhet ger ökad trygghet för dig som patient. Våra samarbetspartners tillhör dem som har lägst komplikationsförekomst för överviktskirurgi i landet.

 • Läckage i anastomoserna (hopkopplingar) mellan magsäck och tarmar (< 1%)
 • Sår i anslutning till kopplingen mellan magsäck och tunntarm (upp till 5%)
 • Blödning som kan kräva omoperation (ca 1%)
 • Tarmvred framförallt på grund av så kallade inre bråck (upp till 5%)
 • Långsiktiga problem som kan uppstå är bland annat brist på vitaminer och mineraler

Både Gastric Bypass och Gastric Sleeve är väl etablerade behandlingar som är mycket effektiva mot fetma/övervikt. Riskerna att drabbas av komplikationer är i stort sett de samma.

Vilken av metoderna som är bäst har vi inte riktigt svaret på ännu, men det bedrivs forskning där man kommer ta reda på detta och resultaten från denna forskning kommer att publiceras inom en inte allt för avlägsen framtid.

Beslut om vilken metod du ska välja är ett beslut du fattar i dialog med den kirurg som gör din fördjupade medicinska utredning.

Eller via formuläret nedan