Gastric Sleeve, eller sleeve gastrektomi, är en populär kirurgisk metod för viktminskning som har etablerat sig ordentligt under de senaste decennierna. Metoden är nu den vanligaste fetmaoperationen i landet och har således passerat Gastric Bypass. Vid en Gastric Sleeve avlägsnas en stor del av magsäcken (upp till 80 %) och det som återstår får formen av ett långsmalt rör – därav namnet ”sleeve”. Studier visar att de flesta patienter tappar ca 50 – 60 % av sin övervikt inom ett år efter genomförd Gastric Sleeve. Operationen är även relativt okomplicerad då ingen omkoppling av tarmarna sker.  Efter operationen räcker det oftast med tre små mål mat om dagen för att du ska känna dig mätt och belåten. Med rätt kost och regelbunden motion optimeras resultatet än mer.

Hur mycket går jag ned i vikt med Gastric Sleeve?

Viktminskningen uppgår vanligtvis till mellan 50 – 75 procent av din övervikt. Snabbast går viktminskningen under den första månaden då det inte är ovanligt att man tappar 0.5-1 kg. i vecken. Därefter sker viktminskningen i en långsammare takt. Som störst är viktminskningen 6-18 månader efter operation, men de flesta patienter bibehåller stadigt en viktnedgång; studieresultat från Belgien har visat att viktnedgången är nästan lika markant 6 år efter operation.  För att lyckas med det krävs dock att man är villig att göra livsstilsförändringar med diet och fysisk aktivitet.

Kort om Gastric Sleeve:

 • Operationstid. 35 min – 1 timme
 • Bedövning: Narkos
 • Sjukskrivning: 2 veckors tid
 • Operationsindikation: BMI över 30
 • Uppföljning: 2 veckor, 6 veckor, 1 år och 2-årsuppföljning med distriktssköterska och på vår klinik

Vad krävs för att jag ska få göra en Gastric Sleeve?

För att bli aktuell för operation hos oss ska du ha ett BMI som överstiger 30. Du får heller inte ha några missbruksproblem. Du måste också ha fyllt 18 år. Vi har inga vårdköer, utan du får snabbt hjälp. Du behöver även vara beredd att ändra ditt leverne och jobba aktivt med kost och motion efter ingreppet. Vi hjälper dig hela vägen och erbjuder bland annat dietistsupport och personlig patientrådgivare. 

Hur går en Gastric Sleeve till?

Vid Gastric Sleeve tar kirurgen bort en stor del av magsäcken (60 -80 %) genom titthålskirurgi.  Totalt minskas magsäcken från c:a 1,5 liters volym till ungefär 500 ml. Dessutom avlägsnar kirurgen den delen av magsäcken som producerar hungerhormonet Ghrelin. Den mindre magsäcken ger en snabbare mättnadskänsla och leder till ett minskat behov av födointag. Operationen är mer skonsam än Bypass. Du får stanna på kliniken en natt, men de allra flesta mår så pass bra att de kan åka hem redan nästa dag. 

Risker och komplikationer med Gastric Sleeve

Kirurgin förbättras kontinuerligt och riskerna med en sleeve-operation idag är ganska små. Dock finns alltid ett antal generella risker med kirurgi såsom blodpropp, lunginflammation och sårinfektion, men dessa leder sällan till bestående men. Mer specifikt för Gastric Sleeve finns också ett antal tämligen vanliga komplikationer:

 • Undernäring – Förekommer, men eftersom tunntarmen är intakt är risken för allvarlig näringsbrist liten.
 • Hypoglykemi – Lågt blodsocker. Symtomen är blekhet, svettningar, hjärtklappning och yrsel.
 • Kräkningar – Kroppen utsätt i samband med operation för en stark påfrestning och i samband med det kan illamående och kräkningar förekomma.

Det är viktigt att påpeka att långt ifrån alla patienter som genomgår Gastric Sleeve upplever dessa komplikationer. De flesta mår relativt bra. Trötthet infinner sig naturligtvis efter ett kirurgiskt ingrepp, men återhämtningen brukar gå ganska snabbt.

Stora hälsovinster med Gastric Sleeve

Forskningen visar att den omfattande viktminskningen som Sleeve medför ger en rad hälsovinster. Risken för diabetes 2, hjärt/kärlsjukdomar och cancer minskar påtagligt och även dödligheten i dessa sjukdomar sjunker markant. Dessutom upplever våra patienter att livskvaliteten förbättras avsevärt och de får mycket mer energi.

Vill du veta mer om en Gastric Sleeve kan vara rätt metod för just dig? Välkommen att kontakta oss idag.

Alla jag pratade med sa att det enda de ångrade var att de inte gjorde sin gastric sleeve tidigare i livet. Jag är nöjd med att jag inte inte väntade för länge, jag har gått ner 25 kg och ligger nu på den vikt jag alltid drömt om att ligga på.

Vanliga frågor – FAQ

Det är rekommenderat att du inte blir gravid under det första året efter operationen eftersom det kan vara hämmande för fostrets tillväxt att kroppen är i en viktnedgångsfas. Om det ändå skulle hända bör specialistmödravården kontaktas.

Som överviktsopererad påverkas du lättare av alkohol och effekten sitter i längre. Det gäller framförallt vid en gastric bypass eftersom alkoholen kommer direkt ner i tarmen och snabbt tas upp i blodet.

Man kan känna sig berusad även av mycket små mängder alkohol – ta det därför väldigt försiktigt om du väljer att dricka. Alkohol innehåller också mycket kalorier varför stor konsumtion kan leda till mindre viktnedgång.

I kostnaden ingår fördjupa medicinsk utredning inför operation (5.000 kronor), operation och de vårddygn som behövs i anslutning till operationstillfället samt 2 års uppföljning.

Fördjupad medicinsk utredning:

 • Samtal med sjuksköterska
 • Information från dietist
 • Samtal med kirurg
  • Blodprover
  • EKG
  • Blodtrycksmätning
  • Invägning

Resekostnader och eventuella kostnader för hotell i samband med operationen ingår inte.

 • Kostnaden för såväl en gastric bypass som en gastric sleeve är: 74.900 kr + 5.000 kronor för utredning = 79.900 kronor.
 • Exempel på delbetalning blir kostnaden: 872 kr/månad*
 • För patienter från andra länder så varierar priset dels beroende på vilket land patienten kommer ifrån och vilket bmi och andra hälsorelaterade omständigheter. Priset för dessa patienter varierar mellan €12.000-€20.000. För närmare prisuppgifter vänligen kontakta oss på info@cfvm.se.

(*Räkneexemplet utgår från en årsränta om 6.95 %)

Du kan lägga upp din betalning på avbetalning. Detta gör du via vår samarbetspartner Medical Finance.

 • Exempel på delbetalning blir kostnaden: 872 kr/månad*

(*Räkneexemplet utgår från en årsränta om 6.95 %)

Du får en faktura och betalning sker till bankgironummer: Bg 278-7372 eller via Swish: 123 050 4795 senast 14 dagar före inläggning av ballong. Ange namn och/eller fakturanummer. 

Om du inte önskar betala hela summan på en gång samarbetar vi med Medical Finance som gör det möjligt att delbetala räntefritt. Vill du läsa mer om deras upplägg eller fylla i ansökan kan du göra det här: Medical Finance

Ungefär en tredjedel av alla som genomgår de här ingreppen opererar efter ungefär två år bort överskottshud. Det rör framförallt magen och sker om överskottshuden orsakar hygieniska problem, rörelseproblem, skav, eksem eller sår.

Övervikt liksom stigande ålder, rökning och annan sjuklighet är riskfaktorer för komplikationer efter kirurgi. Generellt uppstår någon komplikation i 4-5% av fallen och allvarliga komplikationer, som i vissa fall kräver omoperation, i ca 2-3% av fallen.

Den största oron, som finns vid alla operationer, är att patienten inte ska överleva. I Sverige är risken 0,25 procent, vilket jämfört med omvärlden anses vara en mycket bra siffra.

Låg komplikationsfrekvens innebär hög patientsäkerhet. Att komma till ett läkarteam med dokumenterad erfarenhet ger ökad trygghet för dig som patient. Våra samarbetspartners tillhör dem som har lägst komplikationsförekomst för överviktskirurgi i landet.

 • Läckage i anastomoserna (hopkopplingar) mellan magsäck och tarmar (< 1%)
 • Sår i anslutning till kopplingen mellan magsäck och tunntarm (upp till 5%)
 • Blödning som kan kräva omoperation (ca 1%)
 • Tarmvred framförallt på grund av så kallade inre bråck (upp till 5%)
 • Långsiktiga problem som kan uppstå är bland annat brist på vitaminer och mineraler

Om du har bestämt dig för att du vill göra en operation och vill komma vidare så är nästa steg att du antingen bokar ett samtal med en av vår sjuksköterskor här: Boka tid för ett kostnadsfritt samtal eller så fyller du en vårt hälsoformulär: Hälsoformulär gastric sleeve. Vi ringer dig så snart vi fått in ditt hälsoformulär antingen samma dag eller senast nästkommande vardag.

Vill du prata med oss direkt så ring oss gärna på 010-106 06 44.

Både Gastric Sleeve och Gastric Bypass är väl etablerade behandlingar som är mycket effektiva mot fetma/övervikt. Riskerna att drabbas av komplikationer är i stort sett de samma. Vilken av metoderna som är bäst har vi inte riktigt svart på ännu, men det bedrivs forskning på detta och resultaten från denna forskning kommer att publiceras inom en inte allt för avlägsen framtid.

Beslut om vilken metod du ska välja är ett beslut du fattar i dialog med den kirurg som gör din fördjupade medicinska utredning.

Eller via formuläret nedan