Malin Frisk
Koreograf & Danspedagog

Malin arbetar med konst (Art Therapy) som redskap i terapeutiskt syfte.

Malin är medgrundare till ”Presence by Art” – en helt ny typ av mindfulness som använder sig av konsten, dansen, yogan och teaterns många olika verktyg för övningar för tex hantering av stress, sömnsvårigheter eller för att övervinna olika mentala hinder, som blockerar dig för att nå din fulla potential.

En viktig del i det är att finna lugnet i övningar utan prestationskrav.

Malin är en person man lätt får förtroende för och kan tillåta sig själv att släppa garden. 

Koreograf & Danspedagog på Hälsans Slott.