Margona Sundström
KBT Terapeut

Margona har 25 års erfarenhet av behandling av psykosocial problematik, allt ifrån svårare beroendeproblematik till ångest, social fobi, PTSD, stress, sömnsvårigheter etc.

Margona är en dynamisk och entreprenöriell person med stor drivkraft. Margona är utbildad beteendevetare och har en lång och gedigen terapeutisk bakgrund.

Hon har även varit med och startat upp olika typer av samhälls- och välgörenhetsprojekt.

Margona är som person inlyssnande, smart och konstruktiv, vilket hjälper människor runt omkring att fatta de rätta besluten.

KBT Terapeut på Hälsans Slott.