Vad är en SASI?

Namnet SASI* är en förkortning av Single Anastomosis Sleeve Ileal bypass. Detta är en operationsmetod där vi kombinerar en gastric bypass med en gastric sleeve. Detta är en metod som kan användas vid såväl en omoperation / re-operation eller vid en så kallad primäroperation.

När ska man göra en SASI 

SASI kan användas såväl som en primäroperation som en re-operation. Generellt sett är det följande patienter som lämpar sig bäst för denna metod. 

 • För patienter med högt BMI kan SASI vara ett bättre alternativ
 • Patienter som gjort en gastric sleeve och har gått upp i vikt igen, för denna patientgrupp kan SASI vara ett lämpligt alternativ för att återfå en viktminskning.

Steg för Steg och vad ingår i kostnaden

Vad ingår och vad krävs för att komma vidare?

 • Fördjupad medicinsk utredning och rådgivning före operationen
 • Laparoskopisk operation (titthålskirurgi) i full narkos
 • Inneliggande eftervård på vår klinik
 • Direkt telefonnummer till kirurgjour de första 90 dagarna efter operationen
 • Behandling av eventuella problem och kirurgiska komplikationer efter behov under de första 90 dagarna efter operationen
 • Uppföljning enligt klinikens program
 • Fri rådgivning av dietist och sjuksköterska under de första fem åren efter operationen
 • Läkarkontakt efter behov
 • Uppföljning med kontroller i 5 år efter operationen

Om du bor mer än 2-3 timmars körtid från kliniken är det nödvändigt du bor på hotell de första dagarna efter operationen innan du åker hem. Den kostnaden betalar du själv.

Du är alltid välkommen att kontakta oss och höra mer om hur vi kan hjälpa dig – du når oss på 010-106 06 44 eller info@cfvm.se!

*Forskning bakom SASI

För dig som vill fördjupa dig i evidensen bakom metoden du kan läsa mer på PubMed: Single Anastomosis Sleeve Ileal Bypass (SASI Bypass): Short-Term Outcomes and Concerns 

Jag gjorde en gastric sleeve innan jag blev gravid. Efter mina tre graviditeter gick jag upp i vikt igen och lyckades sedan inte att gå ner i vikt igen. Efter min omoperation har jag gått ner i vikt igen och är nästan tillbaka där jag var innan min första graviditet.

Vanliga frågor – FAQ

Det är i huvudsak två grupper av patienter som kan komma i fråga för en SASI.

 • Patienter som har ett mycket högt BMI vilket innebär att man ligger på ett BMI över 48. För denna grupp kan en SASI vara ett bättre alternativ än en gastric bypass.
 • Patienter som gjort en sleeve sedan tidigare och sedan gått upp i vikt igen, för denna patientgrupp en eventuellt en SASI vara ett bättre alternativ än att man konverterar en gastric sleeve till en gastric bypass.

Frågan om du SASI är ett alternativ för dig är ett beslut som fattas i dialog med den kirurg som göra din fördjupade medicinska utredning.

SASI-operation från början (primär operation): 90.000 kronor
Som en Re-operation om du gjort en gastric sleeve sedan tidigare: 79.900 kronor

Om du har bestämt dig för att du vill lägga göra en SASI operation och vill komma vidare så är nästa steg att du antingen bokar en tid för samtal med en av vår sjuksköterskor här: Boka tid för ett kostnadsfritt samtal eller så fyller du en vårt hälsoformulär, Hälsoformulär överviktskirurgi. Vi ringer dig så snart vi fått in ditt hälsoformulär antingen samma dag eller senast nästkommande vardag.

Eller via formuläret nedan